top of page

HAPPY LUCKY BOXChallenge

Lapse User ในแพลตฟอร์มมีอัตราส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อัตราซื้อซ้ำก็ค่อยๆ ลดลง ต้องหาวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้ออีกครั้ง และมากกว่านั้นต้องกลับมาซื้อเป็นประจำด้วย


Solution

นำ Data ลูกค้าที่ซื้อเป็นประจำ มาสร้าง Model หาพฤติกรรมการซื้อ สินค้าที่ซื้อ ความสัมพันธ์มิติต่างๆ นำมาศึกษาจนรู้ว่าคนแต่ละกลุ่ม มีแนวโน้มจะชอบสินค้าแบบไหน และสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะทำให้ซื้อเป็นประจำคืออะไร จนได้เซตสินค้า 12 เซต ที่คน 12 แบบ น่าจะชอบ และสามารถดึงดูดให้ Lapse User กลับมาซื้อซ้ำ และกลับมาซื้อเป็นประจำได้ สื่อสารผ่านช่องทาง LINE LION Family เป็นหลัก สร้างรูปแบบการซื้อลุ้นสนุก ในช่องทาง Line ด้วย Interactive Rich Message รูปแบบ Quiz ที่สอดคล้องกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยคำถามที่ออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับโครงสร้างข้อมูลที่มี โดยถามข้อมูลเพศและอายุ และสิ่งที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญ เพื่อทำการสุ่มให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่อยากได้และสินค้าที่เหมาะสมกับผู้ซื้อและเป็นสินค้าที่ถ้าผู้ซื้อได้ลองจะติดใจ และกลับมาซื้อซ้ำ


Growth

ตลอดแคมเปญ ตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 สร้างคลิกได้มากถึง 154,564 คลิก สร้างยอดขายได้ 49.89% ของเดือนมกราคม กลายเป็น SKUs ที่ขายดีที่สุดของเดือนมกราคม รวมถึง Lapse User กลับมาซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มมากถึง 46%Comments


Home
bottom of page